Welcome to
k-education project office 
Beograd projekti
od januara 2013
tour.reg - Saradnja škola sa privredom
KulturKontakt Austria podržava saradnja turističkih škola sa privredom, pri čemu je akcenat na poboljšanju profesionalne prakse. 
od maja 2011 - do jula 2014.
Podrška Mreži inkluzivnog obrazovanja (MIO)
Projekat podrške mreži inkluzivnog obrazovanja u saradnju sa projektom DILS

od augusta 2010. do februara 2014
Obuka nastavnika u osnovnim školama
Projekat za obuku nastavnika u osnovnim školama u saradnji sa NVO "Obrazovni forum"
od septembra 2010
"Okrugli stolovi"
Okrugli stolovi u vezi sa aktuelnim evropskim temama iz oblasti obrazovanja namenjen predstavnicima Nacionalnog prosvetnog saveta, Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Ministarstva prosvete i dr.
od aprila 2010.
tour.reg Srbija finalna faza
Austrijska inicijativa za podršku turističkom obrazovanju u oglednim školama u Srbiji
od januara 2010
ECO NET Srbija final
Projekat za promovisanje metode virtuelnog preduzeća u srednjim stručnim školama u Srbiji
od September 2001
Seminari “Nemački kao strani jezik”
Različiti seminari iz oblasti “Nemački kao strani jezik” (Deutsch als Fremdsprache, DaF) organizuju se za nastavnike i učenike u Srbiji od strane austrijskih nastavnika/ca.
Zavrseni projekti
Za vise informacija o zvrsenim projektima pogledajte rubriku ARHIV


search
 
Deutsch << Srpski
 
»
Christine Okresek